Commentaarverhandeling CP

Heb je een vraag die je nergens anders kwijt kunt, dan kun je die hier stellen. Let er op: er zal streng gemodereerd worden om flames te voorkomen.
Forum rules
Image

- In dit forum kunnen vragen gesteld worden aangaande het politiegebeuren
- We willen iedereen er op wijzen dat je de antwoorden moet aftoetsen aan diegene die ze beantwoord heeft. Bij iedereen kun je onder de forumnaam zien of het iemand van de politie is, een aspirant of een gewone forumbezoeker. Wees u ervan bewust dat sommigen antwoorden posten die gissingen, veronderstellingen of gewoonweg fout zijn.
- Het forumbeheer probeert te filteren, maar dat is niet altijd eenvoudig.

Wie een vraag heeft gesteld, kan daar op antwoorden, zonder onze tussenkomst. Omdat sommigen door het bos de bomen niet meer zagen, werd beslist dat voor de rest enkel nog gebruikers met minstens de status 'aspirant' kunnen antwoorden op de vragen. Wil je nu echt iets kwijt en kun je dit niet wegens je status, gebruik dan het 'uitroepteken' bij de posting. Dan stuur je een bericht naar het forumbeheer en kunnen we het bericht er bij plaatsen als dit echt wereldschokkend zou blijken :-D Dit moet de uitzondering zijn.

Nog een belangrijk punt voor onze gebruikers: geef enkel een antwoord op een vraag wanneer je het antwoord WEET. Aan gissingen en veronderstellingen heeft niemand iets.
Wanneer we merken dat er antwoorden worden geplaatst bij een vraag die niks meebrengen aan de oplossing van die vraag, worden die verwijderd en kan de poster een waarschuwing oplopen.
Post Reply
VanlessenC
Nieuw op 't forum
Posts: 2
Joined: 13 Apr 2020, 15:12

Commentaarverhandeling CP

Post by VanlessenC »

Hallo,

Ik studeer in juni af als master in de criminologie aan de KULeuven. Via het digitaal platform van de KUL had men ons laten weten dat de inschrijvingen voor de externe werving m.b.t. het officierskader van politie ergens in april van start zouden gaan en dat de eerste selectieproef (commentaarverhandeling) reeds in mei zou plaatsvinden.

Voor zover ik begrepen heb betreft deze commentaarverhandeling een soort kritisch opiniestuk waarbij er van jou verwacht wordt dat je a.d.h.v. een logisch onderbouwde argumentatie (commentaar, adviezen, beleidsaanbevelingen, etc.) een duidelijk standpunt inneemt inzake een bepaald onderwerp (dat niet noodzakelijk criminologisch relevant hoeft te zijn). Nu ben ik van mening dat de informatie omtrent de commentaarverhandeling die ik tot hiertoe gevonden heb zeer abstract blijft. Zowel op de website van Jobpol als op dit forum vind ik namelijk bijzonder weinig informatie over wat het schrijven van een dergelijke verhandeling concreet inhoudt.

Daarom had ik graag via deze weg vernomen wat er concreet van mij verwacht wordt tijdens deze proef. Vanuit welke hoedanigheid wordt er verwacht dat je de commentaarverhandeling aanvat (burger/politie/expert/...)? Opteer je best voor een actieve dan wel een passieve schrijfstijl? Hoe lang moet de verhandeling ongeveer zijn en binnen welke tijdslimiet wordt er van jou verwacht dat je klaar bent? Verwacht men dat je de commentaarverhandeling schrijft vanuit een genuanceerde insteek of mag men ook extreme posities innemen indien men het manifest eens/oneens is met een bepaalde stelling?

En dan tot slot had ik graag van jullie vernomen hoe je je het best kan voorbereiden op de commentaarverhandeling. Gelet dat het onderwerp waarover de verhandeling zal moeten gaan pas op de moment zelf zal worden meegedeeld, neem ik aan dat veel voorbereiding waarschijnlijk niet mogelijk is, maar alle beetjes helpen uiteraard :-D

Alvast bedankt aan ieder die de tijd neemt om deze vraag te lezen en mij graag zou helpen d.m.v. een respons!
User avatar
vdv
Politie
Posts: 872
Joined: 19 Apr 2011, 20:49
Location: Vlaams-Brabant

Re: Commentaarverhandeling CP

Post by vdv »

Je krijgt een artikel uit een tijdschrift, bvb. De Knack, over een bepaald onderwerp. Voor externen als uzelf is dat politiegerelateerd, voor internen is dat een ander onderwerp om te voorkomen dat mensen met een expertise op dat vlak voordeel hebben. Het is de bedoeling dat je daarover je mening en eventueel advies weergeeft in 2 tot 3 bladzijden (met de hand geschreven.)
Je wordt beoordeeld op inhoud: is wat je schrijft relevant, realistisch, is het duidelijk geformuleerd.
Daarnaast uiteraard op spelling, gramatica, verzorgd geschrift en logische opbouw.
Tips? Neem 2 uitwisbare balpennen mee. Bekijk het Groene Boekje nog eens. Neem voldoende rust.
Dit bericht bevat mijn persoonlijke mening opgesteld in persoonlijke naam en geldt niet als officieel standpunt van de Belgische politie.
InspecteurInwording
Nieuw op 't forum
Posts: 5
Joined: 18 Sep 2022, 13:24

Re: Commentaarverhandeling CP

Post by InspecteurInwording »

vdv wrote: 14 Apr 2020, 22:53 Je krijgt een artikel uit een tijdschrift, bvb. De Knack, over een bepaald onderwerp. Voor externen als uzelf is dat politiegerelateerd, voor internen is dat een ander onderwerp om te voorkomen dat mensen met een expertise op dat vlak voordeel hebben. Het is de bedoeling dat je daarover je mening en eventueel advies weergeeft in 2 tot 3 bladzijden (met de hand geschreven.)
Je wordt beoordeeld op inhoud: is wat je schrijft relevant, realistisch, is het duidelijk geformuleerd.
Daarnaast uiteraard op spelling, gramatica, verzorgd geschrift en logische opbouw.
Tips? Neem 2 uitwisbare balpennen mee. Bekijk het Groene Boekje nog eens. Neem voldoende rust.
Beste,

Is het zeker zo dat het onderwerp voor externen altijd politiegerelateerd is?

Mvg
User avatar
vdv
Politie
Posts: 872
Joined: 19 Apr 2011, 20:49
Location: Vlaams-Brabant

Re: Commentaarverhandeling CP

Post by vdv »

Zo werd mij verteld door externen tijdens de opleiding, maar ik kan niet garanderen dat dit altijd zo zal zijn.
Dit bericht bevat mijn persoonlijke mening opgesteld in persoonlijke naam en geldt niet als officieel standpunt van de Belgische politie.
Post Reply