Het gesprek met de selectiecommisie : Tips en samenvattingen

Forumregels
Afbeelding
Gesloten
musbertang
Aspirant
Berichten: 84
Lid geworden op: 08 jan 2010, 11:41

Het gesprek met de selectiecommisie : Tips en samenvattingen

Bericht door musbertang »

DENK VOORAF GOED NA OVER JEZELF

wie ben ik?
wat voor iemand ben ik?
positieve punten?
negatieve punten?
werk ik aan mijn negatieve punten? Vele mensen zeggen bij kritiek: " ik ben wie ik ben, niemand mag of kan mij veranderen" .. dit is geen positieve ingesteldheid. Politieman worden is een groeiproces. Je moet je bewust zijn van je kwaliteiten maar ook van je negatieve/aandachtspunten. Hier moet je aan werken.. Dus als je afkomt met de filosofie: aan mij is niets te veranderen, ik ben wie ik ben... Dat geeft geen goed beeld. Als politie-ambtenaar moet ge u overgeven aan de filosofie van de politie en dus handelen naar die filosofie..

ben ik beïnvloedbaar? Heb daar ook oog voor tijdens het gesprek..

Waarom wil ik bij de politie?
waarom wil ik mijn huidige job beëindigen? Geef hier niet de reden: ik ben het beu... Dit geeft ook weer geen goed beeld!
Ben ik stressbestendig?

geef bij alles goede voorbeelden! Als je zegt: ik ben flexibel... Dit is slechts een woord, dat kan iedereen zeggen.. Toon dit aan met een duidelijk voorbeeld uit uw leven..

nog enkele tips:

EERSTE INDRUK
De selectiecommissie begint al bij het binnenkomen: Ooit al een politieman schuchter op straat zien stappen? Nee hé, dus kom zelfzeker binnen.. Niet strompelen of slenteren, geen schoenen laten schuiven, kijk de commissie aan, recht in de ogen! De commissie wil een toekomstige inspecteur voor hun zien zitten, die het hoofd koel kan houden en niet verlegen is..

VOORSTELLING
Bedenk een goede voorstelling waarin je een beeld geeft van jezelf: waar woon je? bij ouders? hobby's? En leg deze uit: inhoud, waarom, hoe lang, ... studies? werk? vrienden? het liefje? ..... Geef over al deze zaken genoeg informatie. TIMING: ongeveer 10 minuten!

ACTUALITEITEN

Volg dagelijks de actualiteiten:
- binnenland, buitenland
- politiek, sociaal, economisch, ...
- politie, gerecht: zaak ronald jansen, anderlecht, ...
Moet je alles weten? Nee, zeker niet maar een politieman moet een goed beeld hebben op de samenleving en waar deze samenleving zich situeert in de wereld (vandaar zowel binnenland als buitenlands nieuws volgen).. Ze zullen geen details vragen, maar oppervlakkig.

POLITIEKENNIS

Ken de structuur van de politie: """de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus""". Dit is de naam van het "bedrijf" waarvoor je solliciteert dus zorg dat je elk woord uit de naam kan uitleggen, eventueel a.d.h.v. voorbeelden.
Waarin is zij onderverdeeld.. Geef voorbeelden van diensten en waartoe ze behoren.
Missie en visie van de politie: met je eigen woorden uitleggen... Toon dat je de missie en visie begrijpt en erachter staat! Dit wordt verwacht van een toekomstige INP! Nogmaals.. zij willen een toekomstige INP in je zien dus gedraag je ernaar!

KEN JEZELF

positieve punten en negatieve punten..
hoe was je vroeger, hoe ben je nu..
ben je bereid om aan jezelf te werken om je negatieve punten aan te pakken..
hoe ga je eraan werken?

MOTIVATIE
Dé vraag van gans het gesprek is: waarom wil je bij de politie komen werken? Welke meerwaarde zal jij bieden? Waarom wil je weg bij je huidige werknemer?
Kandidaten die hier te vaag zijn, zullen zeker niet slagen:
Zeg niet gewoon: lijkt me leuk, afwisseling, doorgroeimogelijkheden.. Maar leg uit waarom deze elementen belangrijk zijn voor u en verwijs naar uw eigen leven, ervaringen, ondervindingen,...

SITUATIES
Hier geeft de commissie enkele situaties die een politieman kan meemaken, bv: er is een dronken man agressief geworden op café. Je komt ter plaatse met je partner wat doe je?
Begin niet onmiddellijk met: in de boeien slaan!! Laat je creatieve geest werken! inpraten op die persoon, overleggen met collega, dispatcher, die persoon identificeren, mensen uit de buurt die hem goed kennen (familie, vrienden,..) erbij halen, café ontruimen,... ( ik heb ze mss niet in de juiste volgorde geplaatst maar ik wil gewn enkele aanzetjes van denkpistes weergeven).. Hierbij wordt uw creativiteit onderzocht. Of je probleemgerichte aanpak ook werkt in het echt weet niemand, ook de commissie niet. Er zullen gelijkaardige situaties zijn waarbij de aanpak werkt en anderen waar ze niet werkt. Politiewerk is geen exacte wetenschap!

Bij deze situaties kunnen er ook dillemma's gevraagd worden: wat doe je bij een alcoholcontrole als je je vader dronken aan treft...

DENK LOGISCH NA! NIET ENKEL VOLGENS DE LETTER VAN DE WET MAAR OOK VOLGENS DE GEEST VAN DE WET!!


En... ten slotte.. De commissie zal je testen! Ze gaan je ergens tijdens het gesprek op een dwaalspoor proberen te krijgen. De mate waarin je getest wordt hangt ook af van het beeld dat ze al hebben van de kandidaat (tweede proef), de commissie zelf en je reactie.... Als ze merken dat je het noorden kwijt bent en dat de stress naar buiten komt, ben je een vogel voor de kat en gaan ze nog dieper ingaan op de situatie of de vraag die ze je stelden.. Van als je merkt dat het "spel" (het testen) begint: lach eens in jezelf en blijf rustig, antwoord rustig, geraak niet geïrriteerd, denk na (eventueel zelfs luidop, dan weten ze dat je nadenkt en een redenering aan het opbouwen bent want als je er zit van uihmmm uiihmmmm uihmmm, zij weten niet wat er in je kopje omgaat)...


[MOD Iced_Max] Gelet op de zeer complete inhoud van dit bericht wordt dit nu als mededeling weergegeven en gesloten , . Puik werk musbertang
Laatst gewijzigd door musbertang op 25 feb 2010, 20:18, 2 keer totaal gewijzigd.
AINP 104 PROMOTIE

Gebruikersavatar
Kev1n
__________________________
Berichten: 298
Lid geworden op: 01 dec 2009, 23:49
Locatie: Stekene

Mijn voorbereiding voor de commissie

Bericht door Kev1n »

Dit is een groot deel uit mijn samenvatting, ga er niet van uit dat alles 100% correct is, ik hoop dat het iemand kan helpen. De zaken die er in staan zijn
van toepassing op mijn lokale zone en er staat meer in over de FGP omdat mijn vader daar bij werkt dus ik me dacht te verwachten op vragen
zoals "wete gij eigelijk wel wa uw pa van werk doet?" "wie is uw pa zijnen baas?" "etc etc.."
Groetjes● De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, bestaat uit 2 autonome componenten: de federale politie en de lokale politie, met verbindingsmechanismen tussen beide om geïntegreerd te werken.

● De Federale politie vervult gespecialiseerde taken van gerechtelijke en bestuurlijke, deze verzekert ook bovenlokale opdrachten en geeft steun aan de lokale politie.

●De federale politie oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en bestaat uit:

Afbeelding

● Informatie over het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (14 PZ’s):

Afbeelding

● Informatie over het gerechtelijk arrondissement Brussel:

Afbeelding

● Hiërarchie werk vader:

Afbeelding

● Info eigen zone:

Politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene is een meergemeentezone. De belangrijkste punten in het zonaal veiligheidsplan zijn: drugs (cannabisplantages grens NL), rondtrekkende dadergroeperingen en verkeer.

● Enkele definities:

Politiezone: het land is ingedeeld in 196 politiezones, waarvan 146 meergemeentezones en 50 ééngemeentezones.
Eéngemeentezone: 1 burgemeester.
Meergemeentezone: meerdere burgemeesters.
Politieraad: Bestuurt de lokale politie in een meergemeentepolitiezone.
Bv: De bevoegdheden van de politieraad zijn o.a.: goedkeuring jaarlijkse begroting, goedkeuring uitgaven politiezone, bepalen personeelsformatie, goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, pensioendossiers, loopbaanonderbreking,.. .
Politiecollege: Gevormd door burgemeester van de verschillende gemeenten.
Bv: Op het college brengt de korpschef verslag over de werking en de uitvoering van het politiekorps. Hij geeft kennis van de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. Verder houdt hij het politiecollege op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van zijn personeel.
DirCo: Bestuurlijke directeur coördinator ,van de federale politie dus verbindingsorgaan tussen federale en lokale politie en fungeert vooral als steundienst.
DirJud: verantwoordelijke voor het geheel gerechtelijk arrondissement die hem toegewezen is. (27 gerecht. Arrondiss.) (algemene werking, personeelsbeleid, financieel beleid, logistiek, …).
Bestuurlijke politie: staat in voor het vrijwaren en zo nodig herstellen van de openbare orde met als taken het toezicht op de naleving van wetten en reglementen, het beschermen van personen en goederen en het verlenen van hulp aan personen in nood. Ze zijn dus vooral preventief.
Gerechtelijke politie: zijn vooral reactief en beteugelend, zij kunnen maar optreden als een misdrijf reeds is gepleegd of indien er een redelijk vermoeden is dat een misdrijf zal plaatsgrijpen. Ze zijn dus vooral repressief.
ANG: Algemene nationale gegevensbank. “De computer”.
AIK: Arrondissementeel informatiekruispunt. Plaats waar bestuurlijke en gerechtelijke informatie afkomstig van de lokale en federale politie wordt verwerkt en geanalyseerd.
AP: Als agent van politie met je beperkte politiebevoegdheid leg je je vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en toezicht. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en je kan politieambtenaren bijstaan in bepaalde door de wet voorziene gevallen (zoals b.v. de fouille van personen).
INP: Als inspecteur heb je een volle politiebevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies, op enkele uitzonderingen na (b.v. huiszoeking). Slechts uitzonderlijk heb je ook leidinggevende taken. Taakgericht leg je je met je volle politiebevoegdheid toe op een geheel van taken binnen de gemeenschapsgerichte politiezorg. Oplossingsgericht werken en klantgerichtheid, d.w.z. dat je naar de burger toe werkt, zijn basiscompetenties die van een inspecteur worden verwacht. Samenwerking is eveneens van het grootste belang. Politiewerk is immers teamwerk!
HINP: Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en hebben ook leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van inspecteurs en agenten van politie op zich in kleinere teams of entiteiten. Logisch dus dat het competentiemodel voor de hoofdinspecteurs ook competenties in het managen van mensen zal omvatten.
CP: Taakgericht zal van de politieambtenaren van het officierskader verwacht worden dat operationele doelstellingen binnen het verantwoordelijkheidsdomein worden gehaald, dat het personeelslid in staat is in het raam van een projectmatige of beleidsmatige aanpak doelstellingen, actieplannen en acties te ontwikkelen.
HYCAP: Gehypothekeerde capaciteit.

● De Lokale Politie;
De 7 pijlers:
De wijkwerking : bestaat in het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken en de politionele zichtbaarheid garanderen.
○ De functie onthaal bestaat uit het geven van antwoorden aan de burgers die zich, fysiek aanmelden, telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden.
○ De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.
○ De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer.
○ De functie recherche bestaat uit de uitvoering van de opdrachten die bij voorrang door de Lokale Politie betreft opdrachten van opsporing en onderzoek die voortvloeien uit de gebeurtenissen en criminaliteitsfenomenen op het grondgebied van de zone evenals enkele opdrachten van federale aard.
○ De handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid.
Verkeer

● De waarden van de Federale Politie:
○ Integriteit.
○ Respect.
○ Open geest.
○ Flexibiliteit.
○ Dienstverlenende ingesteldheid.
○ Fierheid om erbij te horen.

● Gemeenschapsgerichte politiezorg:
Externe oriëntering: de politie staat niet tegenover of naast de maatschappij, maar er middenin. Zo is ze zich snel en volledig bewust van wat er leeft en speelt qua veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.
Probleemoplossend werken: Gewerkt naar de oorzaken van het probleem en niet louter jaar de symptomen.
Partnership: Politie dient externe en interne partners te betrekken bij het aanpakken van problemen. Je staat er niet alleen voor.
Afleggen van verantwoording: Open kaart spelen met de maatschappij als antwoord op de vragen die zij formuleren.
Bekwame betrokkenheid: Dat politiemensen samen met hun partners en bevolking kritisch nadenken over hun eigen taken en over de wijze waarop die taken worden uitgevoerd.

● Kernbegrippen van ons nieuw politieapparaat:
Gemeenschapsgerichtheid: voldoen aan de noden en behoeften van de bevolking (alle groepen en individuen: eigen gedachten laten liggen, problemen burger eerst.)
Zichtbaar- en aanspreekbaarheid: dient niet alleen misdrijven af te schrikken maar spitst zich even zeer toe op de mogelijkheid die de bevolking moet hebben om klachten, problemen duidelijk te maken om zo het politiewerk op de gemeenschap af te stellen.
Pro-actief: ingrijpende maatregelen nemen.
Geïntegreerd: we staan er niet alleen voor, reken op je partners.
Kwaliteitsvol: Dient tegemoet te komen aan de verwachtingen en de behoeften van de bevolking en overheden. Alles wat je doet wordt uitgepluisd.

● Definitie integriteit:
○ Is een eigenschap van een individu die staat voor eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Je draagt geen verborgen agenda.

● Waarden van de politie:
Open een eerlijk communiceren.
Professioneel en positief ingesteld zijn.
Tactvol en correct handelen.
○ Interne goede sfeer en collegialiteit nastreven.
Maximaal beschikbaar opstellen.
Aanspreekbaar en luisterbereid zijn.
Aanvaarden van verantwoordelijkheid.
Loyaal en integer zijn.

● Eigenschappen verborgen in het nieuw logo:
○ Bescherming.
○ Vertrouwen.
○ Menselijkheid.
○ Begeleiding.
○ Begrip.
○ Beschikbaarheid.

● Enkele taken van de interventiedienst:
○ Uitvoeren van interventies.
→ De interventieploegen zijn prioritair belast met het geven van een adequate respons aan de oproepen die een politieaanwezigheid binnen de kortst mogelijke termijn vereisen (dringende interventies).
Naast dringende interventies worden zij tevens geacht - zo snel als mogelijk en indien nodig - een gepast gevolg te geven aan de niet-dringende vragen tot interventie die aan hen worden gericht.
○ Patrouilleren.
○ Verkeersmonitoring.
○ burger ten woord staan
○ gevoel van veiligheid geven
○ gevoel van onveiligheid creëren t.o.v. potentiële misdadigers
○ milieuoverlast
○ geluidsoverlast
○ burenruzies
○ familieruzies
○ slachtofferhulp
○ verkeer
○ ongelukken
"u sprak over overlast, wat is overlast precies?"

Alles wat het sociale leven beïnvloedt (hindert). Dit is uiteraard vrij persoonlijk.

"hmm, oké, geef eens 5 voorbeelden van overlast"

blaffende honden, uitgaansbuurt, huisvuil, jongerenbendes, geurhinder, vuurtje stoken, overlast van dieren, straatprostitutie, graffiti,... .

● Enkele opvattingen van de 6 waarden van de Federale Politie (uit Poldoc's):
Integriteit: eerlijk zijn en recht in de schoenen staan. Handelen met een zuiver geweten.
Respect: zonder vooroordelen handen, zonder arrogantie en minachting. Openstaan voor waarden en meningen van anderen. Mensen in hun waarde laten.
Open geest: dingen op je af laten komen om zelf te groeien als mens. Een andere mening beschouwen als een mogelijke betere. Niet vastroesten.
Flexibiliteit: Zich zonder veel problemen kunnen aanpassen aan nieuwe of veranderde omstandigheden. Aanpassen aan zaken die niet voorzien waren. Jezelf ook kneden zowel in denken als in weten.
Dienstverlenende ingesteldheid: op zoek gaan en in de gaten houden wat de verwachtingen zijn van je partners en je omgeving, ongeacht hun afkomst of denkwijze.
Fierheid erbij te horen: Handelen om een positief beeld uit te stralen van je organisatie. Collegialiteit. Medewerkers of teamleden ongeacht hun afkomst of rang kunnen meeëngageren om met enthousiasme en overtuiging hetzelfde doel na te streven.

● Probleem B-H-V:
Volgens de taal behoort Halle – Vilvoorde tot het Nederlandse taalgebied, maar volgens het kiesgebied zit het bij Brussel. In dit uitgebreide gebied van Brussel kan men met de verkiezingen kiezen of men op een Nederlandse of Frans lijst kiest. Dit houdt in dat Franstaligen in Nederlandstalig gebied ook stemmen kunnen ronselen terwijl dit omgekeerd niet kan.

In 2003 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat dit geen manier van doen is. Elders in België komen de kieskringen overeen met de provincies, is dat in Vlaams- Brabant en Brussel niet het geval.
De Vlamingen zagen die splitsing goedkomen maar de Franstaligen niet en zien dan ook liever een terugkeer naar de oude arrondissementele kieskringen als mogelijke oplossing. In 2007 waren de Nederlandstaligen het getreuzel van die Walen rond dit dossier zo beu dat ze eenzijdig een splitsingsvoorstel in de Kamercommissie goedkeurden. De Franstaligen waren hierover zo boos dat de Nederlandstaligen voor het eerst hun meerderheid in de Kamer misbruikt hebben.
De Fransen stellen het eindpleidooi steeds uit zodat de Nederlandstaligen van hun meerderheid geen gebruik kunnen maken. De Fransen hebben dan nog de oplossing de ‘alarmbelprocedure’.


[MOD Iced_Max] Weeral een sterke samenvatting , daardoor samengevoegd met tips. Puik werk !
Dura Lex, sed lex...

Afbeelding

Gesloten